China

China

THUYA CHINA 
Xi Ba He Nº 168, He Chuan Gong Yu F02
100028 Beijing
Telf. +86 10 64473223 - 87239055
Fax. +86 10 64473221
E-mail:该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。


保持联系

联系我们

thuya@thuya.com
(34) 932127412

访问我们

Sant Gervasi de Cassoles, 68.
08022 Barcelona

办公时间

周一至周五 从早上九点钟到下午七点钟

微信

wechat